Město podpoří výsadbu ryb

Zlín – Radnice podpoří projekt Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Zlín „Zarybnění řek Dřevnice a Januštice“. Na výsazení ryb ve vodním toku Dřevnice na území města Zlína vyčlenila z rozpočtu sto tisíc korun.


„Je žádoucí, aby vodní toky i jejich blízké okolí byly živým organismem. V letošním roce požádali rybáři o příspěvek na nákup násady ryb do pstruhového pásma řeky Dřevnice, tj. do horního úseky řeky na území města Zlína,“ sdělil náměstek primátora města Zlína pro oblast životního prostředí a zemědělství Vojtěch Volf a doplnil: „Ve zbývajících částech Dřevnice a na Januštici (Fryštáckém potoce) zajistí rybářský svaz násadu ryb z vlastních prostředků.

O zarybnění se stará Moravský rybářský svaz každým rokem, protože k samovolnému výtěru ryb zde téměř nedochází. Tento nepříznivý stav má hned několik příčin, které vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína Vladimíra Pavlovová:

„Důvodem nedostatečného přirozeného způsobu rozmnožování ryb je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Zejména se jedná o sucho, nízký stav vody, která se navíc snadno přehřívá, různé překážky na toku, např. jezy, nebo malé možnosti úkrytů v opevněných korytech. V neposlední řadě má na přirozený výtěr neblahý vliv i občasné nárazové znečištění vody při přívalových srážkách z odlehčovacích komor jednotné kanalizace.“

Druhové složení rybí obsádky odpovídá přirozenému složení v uvedeném úseku řeky Dřevnice. Vysazeny tedy budou např. pstruzi, parmy, lipani či ostroretky.

Projekt „Zarybnění řek Dřevnice a Januštice“ podpořilo město Zlín ze svého účelového fondu Ekofond, v rámci dotačního programu Projekty na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně.

Zdroj: TZ Zlin.eu

Foto:  Jana Vybíralová


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 09.10.2023 15:22
0 +
 

Hlavní zprávy