Děti Země komplikují výstavbu Dálnice D49

Organizace Děti Země a Egeria se odvolaly proti povolení stavby prozatimních sjezdů z dálnice, což by mohlo způsobit prodlevy v dostavbě projektu. Spolky požadují přezkoumání některých závazných stanovisek a doplnění podmínek stavebního povolení týkající se ekologického dozoru.


Organizace Děti Země a Egeria se odvolaly proti dvěma povolením, která povolují stavět prozatimní sjezd z dálnice. Společnosti tvrdí, že bez těchto sjezdů nebude možné dostavět navazující část dálnice do Lípy. Jedno odvolání se týká tří konkrétních stavebních objektů, včetně dočasného prodloužení dálnice o 600 metrů, které by mělo umožnit přesun vozidel na cestu do Zlína.

Reakce na tyto kroky přišla ze strany K. Chudárka, vedoucího zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. 'Může to mít vliv na to, že nespuštíme úsek do Fryštátu do konce roku, ale stále doufáme, že ano. Doufáme, že rozhodovací proces bude rychlý. Stále máme tři čtvrtiny roku na stavbu,' uvedl Chudárek.

Podle M.Kozáka, ředitele Dopravního a energetického stavebního úřadu (DÚR), který povolení vydal, oba spolky podaly blanketní odvolání proti stavebnímu povolení. Spolky napadají některé procesní otázky a také absenci územního rozhodnutí. Požadují také přezkoumání některých závazných stanovisek a doplnění podmínek stavebního povolení otázkami týkajícími se provádění ekologického dozoru.

Odvolání bude nyní přezkoumávat Ministerstvo dopravy. Jeden z hlavních problémů je absence územního rozhodnutí, které předchází stavebnímu povolení. 'Náš odvol je zaměřen v převážné míře na to, že Krajský soud v Brně týden po vydání stavebního povolení zrušil územní rozhodnutí, takže musíme počkat na nové,' uvedl M. Patrik, předseda Děti Země.

Kozák zase tvrdí, že stavební povolení bez územního rozhodnutí je nezákonné. 'Stavební povolení musí Ministerstvo dopravy zrušit v rámci odvolání nebo přezkumu,' dodal. Poté je třeba počkat, než bude opět platné územní rozhodnutí. Silničáři se již přihlásili o nové, aby minimalizovali možné prodlení, pokud by u soudu neuspěli.

Spolky také požadují dodatečné podmínky k povolení, které by zahrnovaly ochranu veřejného zdraví, povrchových vod a vodotečí. Patrik zase tvrdí, že silničáři staví některé objekty na dálnici bez povolení. Chudárek se tomuto tvrzení brání; podle něj úřad (DÚR) vyšetřoval na místě a potvrdil, že nestaví nic, na co by neměli stavební povolení.

Dálnice D55 naopak s ekologickými spolky neprovádí 'papírovou válku' a očekává se, že oba úseky - z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku - budou pro provoz otevřeny do konce roku. Silničáři také připravují další úseky dálnice D49 do Lípy, Vizovic a dále ke slovenské hranici, které by měly fungovat jako dálniční obchvat Zlína a tak snížit hustotu dopravy v centru města.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy